Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

Veebilehe puitkomposiit.ee omanik on PRORAKSA OÜ, Eesti äriregistris registreeritud äriühing registrikoodiga 14999071 asukohaga Magasini tn 31, 10138, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik. Puitkomposiit.ee tegeleb puitplastkomposiit materjalide müügi ja paigaldusega.

Enne veebilehel tellimuse esitamist on oluline käesolevate müügitingimustega põhjalikult tutvuda, kuna need on PRORAKSA OÜ ja kliendi vahel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks. Müügitingimustega tutvumist ja nõustumist tuleb kinnitada tellimuse esitamisel. Müügitingimustega nõustumiseks loetakse ka arve osalist või täielikku tasumist vastavalt meie poolt esitatud pakkumisele.

Kui esitame Teie päringu alusel Teile personaalse pakkumise, siis kohaldatakse Teie tellimusele käesolevaid müügitingimusi osas, milles need ei ole vastuolus personaalses pakkumises esitatud tingimustega.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda: e-post sales@puitkomposiit.ee või telefon +372 50 73 519

2. TELLIMINE

Veebilehel puitkomposiit.ee pakutavaid tooteid saavad tellida nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted hinnapäringusse. Tellimuse/päringu vormistamiseks tuleb täita kohustuslikud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

Kui tellimuse maksumus on võimalik kuvada kohe, saab tellimuse eest tasuda pangalingi või mõne muu veebilehel pakutava makselahenduse abil.

Kui ostukorvi valitud toodete või kogu päringu hinda ei saa veebilehel automaatselt arvutada, siis käsitleme ostukorvi päringuna, mille vaatab läbi meie müügiosakond, et teha selle alusel personaalne pakkumine. Tellimuse kinnitamisel saate juhised arve tasumise kohta.

Veebilehel pakutavate toodete kohta on võimalik hinnapäring saata ka e-posti teel aadressil sales@puitkomposiit.ee. Päringu tegemisel tuleb esitada võimalikult konkreetsed ja täpsed andmed soovitavate toodete kohta (sh toote nimetus, kogused, mõõdud jms). Müügiosakond koostab ja edastab müügipakkumise kõigile hinnapäringus sisalduvatele toodetele üldjuhul kolme päeva jooksul. Sõltuvalt kliendi soovide iseärasustest võib pakkumise koostamiseks kuluda ka rohkem aega.

Pärast seda, kui olete müügipakkumise kinnitanud, väljastame Teile arve, mille saate tasuda sobivat makseviisi kasutades (vt müügitingimuste p 4).

3. HINNATINGIMUSED

  • Toodete hinnad ja saatmiskulud kuvatakse veebipoes eurodes ja käibemaksuga. Juhul kui ostjaks on muu Euroopa Liidu liikmesriigi käibemaksukohustuslasest juriidiline isik, ei lisandu hinnale käibemaksu (pöördmaksustamine).
  • Jätame endale õiguse teha müügihindades ja käesolevates müügitingimustes muudatusi.
  • Tingimuste ja hinnakirja muudatustest teavitame veebipoe lehel puitkomposiit.ee.
  • Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hindu.

4. MAKSMINE

Kui teil puudub kliendileping, siis toodete maksumus ja saatmiskulud tuleb tasuda täies ulatuses enne, kui tellitud kauba Teile saadame.

Kui olete puitkomposiit.ee lepinguline klient, siis on Teil võimalik kasutada toodete eest tasumiseks veebipoes pakutavaid makselahendusi või tasuda toodete eest arve alusel pangaülekandega. Pangaülekandega seotud võimalikud teenustasud tuleb tasuda maksjal vastavalt oma pangas kehtivale hinnakirjale.

Lepinguliste äriklientidega on võimalik kokku leppida erinevates maksetingimustes.

5. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

Müügileping meie ja Teie vahel jõustub hetkest, mil olete meie müügiosakonna poolt tehtud pakkumise kinnitanud ning olete meile kauba ja saatmiskulud:

  • kas täies ulatuses ja tähtaegselt tasunud;
  • tasunud osaliselt kui seda näeb ette teile esitaud ettemaksuarve;
  • või lepingulise kliendi puhul kinnitanud tellimuse lepingus sättestatud korras;

Muul juhul müügileping ei jõustu ja me tagastame Teile Teie poolt tasutud summa, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku taasesitamist võimaldavas vormis, et lepingu täitmine on jätkuvalt võimalik.

6. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

Kasutame kauba kättetoimetamiseks oma koostööpartnereid. Kaupu saadame Euroopa Liidu piires. Kauba saatmiskulud kannate Teie kui ostja. Saatmiskulud on kuvatud veebilehel või esitatakse koos personaalse müügipakkumisega. Eesti sisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Tellitav kaup ja eritellimused tarnitakse üldjuhul 1-3 nädala jooksul.

Muude sihtriikide puhul, samuti erisoovide korral kauba tellimisel, sõltub tarneaeg konkreetsetest asjaoludest. Teave prognoositava tarneaja kohta esitatakse Teile sel juhul koos personaalse müügipakkumisega.

7. VAHETUSE JA TAGASTUSE TINGIMUSED

Me ei paku võimalust kaupa asendada, vahetada ega tagastada, välja arvatud juhul, kui tootel ilmnevad puudused ning üksnes tingimusel, et nende puuduste eest vastutame meie. Kui olete tarbija, siis on Teil teatud juhtudel õigus müügilepingust taganeda ilma põhjust avaldamata (vt müügitingimuste p 10).

8. PRETENSIOONIDE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Meie soov on lahendada klientidega tekkivad vaidlused eelkõige läbirääkimiste teel. Seepärast palume Teil probleemide korral pöörduda esmalt meie müügiosakonna poole telefoni, e-posti või kirja teel (vt kontaktandmed müügitingimuste punktis 1).

Vaatame Teie pretensiooni läbi ja vastame Teile esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.

Juhul, kui Te olete tarbija ning Te ei nõustu meie poolt pakutava lahendusega, on Teil õigus esitada tasuta kaebus kohtuvälisele vaidluste lahendamise organile oma kodukohariigi Euroopa tarbijakaitsekeskuse kaudu või kasutades veebipõhist vaidluste lahendamise keskkonda (ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

9. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Müügilepingu sõlmimise, sisu ja mistahes muude vaidlusaluste küsimuste lahendamisel kohaldatakse Eesti õigust. Eeltoodule vaatamata on tarbijal õigus kaitsele, mida annavad talle tema elukohariigi imperatiivsed õigusaktide sätted (kui ostja on tarbija).

Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ebaõnnestub, lahendatakse kõik müügilepinguga seotud vaidlused Eestis, Harju Maakohtus.

Vaidlused tarbijatega lahendatakse siiski tarbija elukohajärgses kohtus või tarbija soovil Harju Maakohtus. Kui tarbija asub pärast müügilepingu sõlmimist elama välisriiki (st kolib teise riiki, võrreldes müügilepingu sõlmimisel avaldatud elukoha riigiga) või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, siis lahendatakse müügilepinguga seotud vaidlused tarbijaga Eestis, Harju Maakohtus.

10. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS JA TAGANEMISE TAGAJÄRJED

Taganemisõigus

Kui olete tarbija, siis on Teil õigus põhjust avaldamata müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

Tagastamisõigus ei kehti siiski selliste toodete puhul, mis ei ole puitkomposiit.ee kaubavalikus, on ettetellimisel või on valmistatud eritellimuse alusel (ka kliendi soovil mõõtu lõigatud tooted) ning asjadele, mida on kasutatud.

Lepingust taganemiseks teatage meile oma otsusest müügilepingust taganeda ühemõttelise avaldusega posti või e-posti teel (PRORAKSA OÜ postiaadress Magasini tn 31, 10138, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik või e-posti aadress info@puitkomposiit.ee).

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Taganemise korral peate Te saatma meile kauba tagasi viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile lepingust taganemisest. Kauba tagastamise tähtajast on kinni peetud, kui saadate kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

Toote tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Tagastamiskulude suurus sõltub kauba olemusest, st mil viisil on võimalik kaupa tagasi saata. Reeglina ei ole puitkomposiit.ee veebilehel müüdavad tooted sellised, mida oleks võimalik saata tavalise postiteenuse kaudu. Tagastamise kulud on eeldatavasti samas suurusjärgus (või mõnevõrra suuremad), võrreldes Teie poolt kauba ostmisel tasutud kauba saatmiskuludega.

Taganemise kohta teate saamisel tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest lepingust taganeda.

Tagasimaksed teeme sama makseviisi kasutades, mida kasutasite kauba eest tasumiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muid kulusid.

Tagasimaksete tegemisest võime siiski seni keelduda, kuni oleme lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud meile tõendid, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutate Te asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui olete asja kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võite Te käsitseda ja kasutada asja üksnes nii, nagu Teil lubataks tavapäraselt seda teha poes.

Kehtiv alastes 25.04.2019